ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η πρόσβαση και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ("Τοποθεσία") υπόκειται στους ακόλουθους Όρους Χρήσης και σε όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Μέσω της πρόσβασης και χρήσης αυτής της τοποθεσίας, αποδέχεστε πλήρως τους Όρους Χρήσης και ότι κάθε άλλη συμφωνία μεταξύ υμών και της Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. αντικαθίσταται από το παρόν σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του παρόντος. Εάν δεν αποδέχεστε πλήρως τους Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να αποχωρήσετε από την παρούσα τοποθεσία.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η παρούσα τοποθεσία και όλα τα περιεχόμενά της στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά το κείμενο, το σχέδιο, τα λογότυπα, τα γραφικά, τα εικονίδια και οι εικόνες, ("το Περιεχόμενο"), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. ή τρίτων (συνεργατών και προμηθευτών) και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου, εκτός αυτού που προβλέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς έγγραφη άδεια της Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. Σε αντίθεση περίπτωση, η Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. δηλώνει ότι θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων μέσων που της παρέχει η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, όπως προβλέπονται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ποινικής δίωξης.

 

Χρήση της τοποθεσίας

Η Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. σας χορηγεί την άδεια χρήσης της παρούσας τοποθεσίας με τον ακόλουθο τρόπο:

  • Επιτρέπεται η λήψη Περιεχομένου, αλλά μόνο με σκοπό την προσωπική πληροφόρηση και όχι για εμπορικούς και κερδοσκοπικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι δεν θα προβείτε σε απομάκρυνση, αλλαγή ή συγκάλυψη των πληροφοριών, του περιεχομένου ή των δικαιωμάτων (πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων) που εμπεριέχει το Περιεχόμενο.
  • Απαγορεύεται η διανομή, η τροποποίηση, η αντιγραφή, η μετάδοση, η εμφάνιση, η εκ νέου χρήση, η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η χορήγηση άδειας, η μεταβίβαση, πώληση ή άλλη χρήση, καθώς και η δημιουργία παράγωγων έργων χωρίς την έγγραφη άδεια της Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε.
  • Ως όρο για την πρόσβαση στην παρούσα τοποθεσία και χρήση αυτής, δεσμεύστε προς την Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την παρούσα τοποθεσία για οποιοδήποτε σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους Όρους Χρήσης ή με τρόπο που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο, καθώς και ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία για τη δημοσίευση ή τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Η Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. θα συνεργαστεί με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό. Δεσμεύεστε επίσης ότι θα πληροφορήσετε την Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. αμέσως μόλις αντιληφθείτε κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση της παρούσας τοποθεσίας από τρίτους.
  • Φέρετε ευθύνη για τη συμμόρφωση με την εγχώρια νομοθεσία και τους εφαρμοστέους νόμους του τόπου από όπου έχετε πρόσβαση στην παρούσα τοποθεσία. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτήν από οποιοδήποτε μέρος, όπου για οποιονδήποτε λόγο απαγορεύεται η δημοσίευση ή η διαθεσιμότητα της παρούσας τοποθεσίας. Η Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. δεν εγγυάται ούτε υπονοεί ότι το υλικό στην παρούσα τοποθεσία είναι κατάλληλο για χρήση εκτός Ελλάδος. Εφόσον χρησιμοποιείτε την παρούσα τοποθεσία από μία περιοχή εκτός Ελλάδος, έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους τοπικούς νόμους.

Απαγορεύεται η χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου για διαφήμιση ή για προσφορές.

 

Απόρρητο

Όλες οι προσωπικές πληροφορίες (για παράδειγμα το όνομά σας, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, η ηλεκτρονική διεύθυνση) που αποστέλλετε στην τοποθεσία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο θα χρησιμοποιηθούν από την Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Πολιτική Απορρήτου της παρούσας τοποθεσίας. Κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας ή υλικό που αποστείλετε στην τοποθεσία, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις κ.λπ. θα θεωρηθούν ότι δεν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν πληροφορίες για αποκλειστική χρήση και ως εκ τούτου η Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί.

 

Αποποίηση Ευθύνης

Το Περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας μπορεί να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές σε αυτήν μπορούν να γίνονται οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε., ωστόσο, δεν δεσμεύεται για την ανά τακτά διαστήματα ανανέωση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα τοποθεσία. Επιπρόσθετα, δεν εγγυάται ότι η παρούσα τοποθεσία θα λειτουργεί συνεχώς και χωρίς σφάλματα, ότι οι τυχόν ελλείψεις θα διορθώνονται περιοδικά ή ότι θα είναι συμβατή με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό του χρήστη.   Πληροφορίες, συμβουλές και απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα τοποθεσία δεν πρέπει να λαμβάνονται ως βάση για τη λήψη προσωπικών, νομικών, οικονομικών και άλλου τύπου αποφάσεων.

Το περιεχόμενο της τοποθεσίας υπόκειται σε παντός είδους αλλαγές και σας δίδεται «ως έχει» χωρίς καμία απολύτως εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή. Συνακόλουθα, η Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι η χρήση του περιεχόμενου από εσάς δεν καταπατά τα δικαιώματα τρίτων ούτε ότι το περιεχόμενο θα είναι ακριβές, πλήρες και ενημερωμένο.

Η Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την αδυναμία λειτουργίας των υπηρεσιών που προσφέρονται στην παρούσα.

 

Αποκλεισμός Ευθύνης

Η χρήση της τοποθεσίας γίνεται με δική σας ευθύνη. Τόσο η Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε., όσο και οι θυγατρικές και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη, οι αντιπρόσωποί της ή οποιοσδήποτε τρίτος εμπλέκεται στη δημιουργία, την παραγωγή ή τη δημοσίευση της παρούσας ιστοσελίδας δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία που προέρχεται από ή συνδέεται με τη χρήση της παρούσας τοποθεσίας ή του περιεχομένου της.   

Εφόσον είστε δυσαρεστημένοι με κάποιο τμήμα της παρούσας τοποθεσίας, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση αυτής, αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης.

 

Σύνδεσμοι προς άλλες τοποθεσίες

Η παρούσα τοποθεσία περιέχει συνδέσμους που ανήκουν ή λειτουργούν υπό την επίβλεψη τρίτων εκτός της Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για δική σας ευκολία. Η Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία τους, το περιεχόμενό τους, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν ή την ασφάλεια που παρέχουν. Χωρίς να περιορίζεται στα παραπάνω, η Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν οι τοποθεσίες αυτές :

  • παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου,
  • έχουν ανακριβές, ημιτελές ή παραπλανητικό περιεχόμενο,
  • δεν παρέχουν εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό
  • δεν παρέχουν αρκετή ασφάλεια
  • εμπεριέχουν ιούς ή άλλα αντικείμενα καταστροφικής φύσεως ή
  • έχουν δυσφημιστικό περιεχόμενο

Η Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. δεν ενστερνίζεται ούτε εγκρίνει το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτές τις τοποθεσίες. Εάν συνδεθείτε με αυτές τις τοποθεσίες ή με την παρούσα τοποθεσία, το πράττετε με δικό σας κίνδυνο και χωρίς την έγκριση της Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε.

 

Αναθεώρηση των Όρων

Η Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, και χωρίς ειδοποίηση, να αναθεωρήσει τους προαναφερθέντες όρους με ανανέωση αυτού του κειμένου. Τέτοιες αναθεωρήσεις είναι δεσμευτικές και πρέπει, ως εκ τούτου, να επισκέπτεστε περιοδικά αυτή την ιστοσελίδα για να εξετάζετε τους Όρους Χρήσης και να εξακριβώνετε κατά πόσο έχουν αλλάξει. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των Όρων Χρήσης από εσάς.

Τιμές Προϊόντων Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στο δικτυακό τόπο μας συμπεριλαμβάνουν τον νόμιμο Φ.Π.Α. και είναι ενδεικτικές προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης. Ισχύουν τη στιγμή της δημοσίευσης και υπάγονται σε αλλαγές χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης.

Γενικά

Οι Όροι Χρήσης και η χρήση της παρούσας τοποθεσίας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την εκδίκαση των όποιων διαφορών προκύψουν ή σχετίζονται με τους Όρους Χρήσης ή/και την παρούσα τοποθεσία, αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην δικαστήρια της Αθήνας.

Η μη άσκηση ή η καθυστέρηση άσκησης εκ μέρους της Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. δικαιώματος, εξουσίας ή προνομίου που απορρέει από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή από τον Νόμο, δεν θα συνιστά, εκλαμβάνεται ή ερμηνεύεται ως παραίτηση από αυτά.

Όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης και η δικαστική διεκδίκηση αυτών λειτουργεί σωρευτικά και δεν αποκλείει την άσκηση και δικαστική διεκδίκηση άλλων δικαιωμάτων που προβλέπονται από τον Νόμο ή από άλλη σύμβαση.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα των Όρων χρήσης θεωρηθεί ότι δεν ισχύει ή δεν μπορεί να εφαρμοστεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παραιτήσεων από εγγυήσεις και των περιορισμών ευθύνης, τότε ο άκυρος και ανεφάρμοστος όρος θα αντικατασταθεί από έναν ισχύοντα και εφαρμόσιμο όρο με παρόμοιο περιεχόμενο με τον αρχικό, ενώ η ισχύς των υπόλοιπων Όρων θα παραμείνει ως έχει.